Regulamin galerii

Strona główna /  Regulamin galerii

Zakup dzieł

Sprzedaż

1. SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki pośredniczy w sprzedaży dzieł sztuki oferując je w sprzedaży aukcyjnej online a także w ofercie galeryjnej.
2. W celu złożenia oferty kupna dzieła/ dzieł sztuki wystawionych na stronie galerii w Ofercie galerii Kupujący bezpośrednio kontaktuje się z SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki poprzez e-mail lub telefonicznie dostępnych w zakładce KONTAKT i O NAS na stronie internetowej SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki. Złożenie oferty i chęć zakupu dzieła/ dzieł sztuki jest równoznaczne z chęcią zawarciem umowy kupna - sprzedaży.
3. W celu złożenia ofert kupna dzieła/ dzieł sztuki wystawionych na Aukcji Internetowej Kupujący bezpośrednio powinien kontaktować się z SHOT GALLERY poprzez e-mail lub telefonicznie dostępnych w zakładce KONTAKT i O NAS na stronie internetowej SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki.
4. Galeria przesyła na wskazany przez Kupującego adres mailowy dokument potwierdzenia zawarcia transakcji, dane do przelewu a także informacje o sposobie dostarczenia dzieła, ustalone wcześniej przez obie ze Stron.
5. Istnieje możliwość wcześniejszego złożenia oferty kupna na aukcji online. Ofertę należy złożyć kontaktując się z SHOT GALLERY telefonicznie bądź mailowo. Złożenie oferty przez Kupującego jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży będących przedmiotem zamówienia.

Płatność i Dostawa

1. Ceny zamieszczone przy określonym dziele sztuki na stronie internetowej SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki a także podczas Aukcji Online są cenami brutto i nie uwzględniają kosztów dostawy.
2. Do każdej z cen Aukcji Online doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18% ceny wylicytowanego dzieła/ dzieł sztuki.
3. Opłata aukcyjna obowiązuje również w ofercie poaukcyjnej SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki w tej samej wysokości 18% od ceny obiektu.
4. Kupujący dokonuje płatności za zakupione dzieło/dzieła sztuki przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
5. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności nie później niż 10 dni roboczych od daty zakończenia licytacji bądź zakupu dzieła / dzieł dokonanego z oferty galerii na stronie SHOT GALLERY Internetowa Galeria Sztuki.
6. Sposób dostawy dzieła/ dzieł Sprzedawca ustala z Kupującym.
7. Koszt dostawy zakupionego dzieła/ dzieł ponosi Kupujący.
8. Wysyłka zakupionego dzieła/ dzieł przez Sprzedającego następuje do 7 dni roboczych od daty wpływu należnej kwoty dokonanej przez Kupującego na konto Sprzedawcy.
9. SHOT GALLERY dopuszcza formę odbioru osobistego zakupionego przez Kupującego dzieła/ dzieł sztuki po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym, po wpłacie należnej kwoty przez Kupującego na konto Sprzedawcy.
10. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawi fakturę VAT.
11. W przypadku wysyłki dzieła/ dzieł sztuki Kupujący powinien odpakować i ocenić stan dostarczonego obiektu przy obecności pracownika Firmy Dostawczej. Jeśli zostaną stwierdzone uszkodzenia przesyłki należy bezzwłocznie sporządzić odpowiedni protokół reklamujący usługę zgłaszając fakt zniszczenia obiektu.